MAYA GARNEKO - RAM KRISHNA DHAKAL

(maya garneko )2 chokho maya pani dekhiyo
(bacha garneko)2 bacha bandhan pani dekhiyo
maya garneko chokho maya pani dekhiyo


ful sukumar chha nispap chha ( komal bhanthe)2 /2
(ful ko dhar le)2 reteko pani dekhiyo

roi roi (kasam khanele)2/2
hasi hasi kasam todeko pani dekhiyo


sabko bhagwan chha bhagwan le( hercha bhanthyeu )2 /2
timro bhagwanle hereko pani dekhiyo
(maya garneko ) chokho maya pani dekhiyo
bacha garneko bacha bandhan pani dekhiyo.....

Post a Comment

0 Comments