Alikati Najar Timroअलिकति नजर तिम्रो…नजर तिम्रो।
अलिकति नजर तिम्रो, झुकाएर आऊ।…२
अलिकति नजर तिम्रो, झुकाएर आऊ, आऊ।
बादल जस्तो कालो केश,  फुकाएर आऊ।...२  
अलिकति नजर तिम्रो…नजर तिम्रो…३।

बग्ने मन बग्ने शरिर, जतापनि बग्छ।
बग्ने मन बग्ने शरिर, जतापनि बग्छ, बग्छ।
जतापनि बग्छ, बग्छ।
बग्ने मन बग्ने शरिर, जतापनि बग्छ, बग्छ।
तिमीसंगै बग्ने सागर, सुकाएर आऊ।.…२
अलिकति नजर तिम्रो, झुकाएर आऊ।

म त वेग बनि छुन्छु, यो होश गुमाई।
म त वेग बनि छुन्छु यो, होश गुमाई, गुमाई।
होश गुमाई, गुमाई।
म त वेग बनि छुन्छु यो, होश गुमाई, गुमाई।
बेहोश तिमी छैनौ पवन, रुकाएर आऊ।...२

अलिकति नजर तिम्रो, झुकाएर आऊ।
अलिकति नजर तिम्रो, झुकाएर आऊ, आऊ।
बादल जस्तो कालो केश,  फुकाएर आऊ।...२
अलिकति नजर तिम्रो…नजर तिम्रो…४।

Post a Comment

0 Comments