Meri Aama

आमा, साह्रै गाह्रो छ, परदेशी जिन्दगी।
आमा, साह्रै गाह्रो भो, विछोड़को जिन्दगी।

घर मेरो कोशी पारी, छोडीआको धेरै भो।…२
धन कमाउने आसै आसमा, आधा उमेर बीती गो।
ज्यान छ मेरो परदेशै मा, मन चै नेपालमा।
आमा, साह्रै गाह्रो छ, परदेशी जिन्दगी।
आमा, साह्रै गाह्रो भो, विछोड़को जिन्दगी।

[भोकलाग्दा, के खायौ, भन्ने उनी कहाँ छिन।
चोटलाग्दा, के भयो, सोध्ने उनी कहाँ छिन।] …२
म रिसाउँदा फकाउने, आज उनी कहाँ छिन।
मेरी आमाको, साह्रै  याद आउँछ।…२

आमा, साह्रै गाह्रो छ, परदेशी जिन्दगी।
आमा, साह्रै गाह्रो भो, विछोड़को जिन्दगी।
आमा, साह्रै गाह्रो छ, परदेशी जिन्दगी।
आमा, साह्रै गाह्रो भो, विछोड़को जिन्दगी।  


 

Post a Comment

0 Comments